#SH2016

Trông thế thôi từ h đến Giao Thừa có khi lại ko đủ Xe để bán …

Năm nào cũng vậy mà thôi cũng kệ …!

👉 Done #SH2016 chất cho ông em năm nào cũng mua 1 Xe 🥰

Thank em trai ủng hộ

ĐỖ MINH HUY / 0 bình luận / 13/02/2022
Viết bình luận